Vachott Sándor u. 12. sz porta utcafrontjának felújítása

A Szent Miklós orthodox templomhoz tartozó porta utcafront felújítása városesztétikai és környezeti szempontból is fontos lenne.

Beküldő: Anonim

Becsült költség: 2.000.000 Ft

Szavazásra bocsátható? : Nem

Indoklás: A felújítás, tekintettel a műemlékjellegre, nem fér bele a pénzügyi keretbe.

Gyöngyös Városi Önkormányzat © 2024