A TE PÉNZED

Mi a részvételi költségvetés?

A részvételi költségvetés lényege, hogy az adott település költségvetésének egy adott részéről – adott paraméterek mellett – a lakosság közvetlenül dönthet. Világszerte többfajta megoldás van ennek a kivitelezésére, Magyarországon leggyakrabban a helyi lakosságtól várnak javaslatokat, és később maga a lakosság döntheti el szavazással, hogy melyeket valósítsa meg az önkormányzat. Gyöngyös is ezt az utat választotta, még 2021-ben, amikor – a vidéki városok között úttörő szerepet is játszva – elindítottuk a gyöngyösi Részvételi Költségvetés intézményét – a 2019-es választási programnak megfelelően.

A részvételi költségvetés először a brazil Porto Alegre városában indult el, mára pedig a világ több ezer településén működő intézmény, Magyarországon az “első fecske” Kispest volt 2016-ban, majd 2019 után számos más önkormányzat vezette be. Minderről részletesebben ebben a cikkben lehet olvasni: https://budapest.fes.de/fileadmin/user_upload/dokumente/pdf-dateien/A_reszveteli_koltsegvetes_eselyei_20200210.pdf

Miért lehet ez hasznos mindannyiunknak?

A városi költségvetésnek sokféle szempontnak, jogszabálynak kell megfelelnie. Ezen kereteken belül a képviselő-testület igyekszik a lakosság legnagyobb megelégedésre kidolgozni azt. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy számos egyéb hasznos és megvalósítható ötlet is lehet, a részvételi költségvetés pedig pont ezeknek ad teret, és egyben lehetőséget nyújt arra, hogy mindezekről maga a lakosság dönthessen.

A projekt nem titkolt célja az is, hogy szeretnénk, ha a lakosság megismerné a költségvetési tervezés témakörét, az egyes beruházásokhoz szükséges erőforrások nagyságrendjét is. Hisszük, hogy a folyamatban való részvétel mindenképp erősítheti a helyi demokráciát és színesítheti a városi közéletet. Az önkormányzati költségvetési rendelet szerkezetével a https://gyongyos.hu/ oldalon több helyen is részletesen foglalkozunk.

Az előző évek nyertes projektjei:

2021:
Néhány belvárosi járdaszakasz akadálymentesítése – megvalósult.
Rekortán felületű távolugrópálya létesítése – megvalósult.
„Street Art” – megvalósult
A projektekről részletesebben itt: LINK

2022:
Árnyas sétány és nyársaló – megvalósult.
Kapcsolódások – Közösségi rendezvények Gyöngyös terein – megvalósult
Gördeszka pálya – megvalósult
A projektekről részletesebben itt: LINK

A Részvételi Költségvetés szakaszai (2023):

JAVASLATTÉTEL 2023. [szerkesztés alatt]

A Részvételi Költségvetéshez minden 16 életévét betöltött, gyöngyösi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár nyújthat be javaslatot. Egy fő több javaslatot is beküldhet papíralapon és online egyaránt. A javaslattétel során kötelező adatok: a javaslattevő neve, lakcíme (tartózkodási helye), e-mail-címe és telefonos elérhetősége. Ez azért is fontos, mert sok esetben már ekkor fontos az előzetes egyeztetés, és adott esetben a javaslat módosítása (pl. ha kilóg a pénzügyi keretből, vagy nem elég konkrét).

Milyen javaslatokat várunk?

 • Fontos, hogy egy javaslat, illetve annak a megvalósulása ne egy-egy szűk csoport, hanem a városi közösség hasznára váljon.
 • Az önkormányzat hatáskörébe tartozó javaslatokat várunk. Egy javaslat lehet bármilyen jó, nem tudjuk megvalósítani, ha nincs hozzá megfelelő jogkörünk.
 • Olyan javaslatokat várunk, melyek megvalósítási költsége nem haladja meg a 8 millió forintot.
 • Olyan javaslatokat valósítunk meg, melyeknek a következő években számottevő fenntartási költsége nincs.

A javaslatok kapcsán néhány gondolatébresztő ötlet:

 • Közösségi programok – mindenféle olyan kulturális, sport- és egyéb program, amely számot tarthat a lakosság érdeklődésére.
 • Környezetünk – minden olyan fejlesztés, amely a környezetünk állapotát javíthatja, legyen az akár környezetvédelemmel, a tisztasággal és a renddel kapcsolatos.
 • Városkép és városarculat – minden olyan kisebb-nagyobb fejlesztés, mely a lakók kényelmét szolgálja, vagy amely Gyöngyös egészének presztízsét emeli.

Adunk néhány segítséget a beruházások költségeire vonatkozólag. Az alábbiak csak példák!

Infrastrukturális fejlesztések

 • utcai szemetes: 100.000 Ft-tól
 • utcai padok: 150.000 Ft-tól
 • információs tábla: 50-70 e Ft.
 • faültetés (előkészítő munkák, talajcsere, ültetés, facsemete, karózás): 90-150.000 Ft.
 • okospad: 1.000.000 Ft-tól
 • térfigyelő kamera beszerzése és felszerelése, bekötése, villamos csatlakozás kiépítése: 1.000.000 Ft.
 • közterületi fitnesz eszközök: 300.000 Ft-tól
 • fedeles (nád, zsindely) kiülő (pad, asztal) 400.000 Ft-tól
 • napelemes közterületi lámpa oszloppal (5 m) telepítve: 550.000 Ft.

Kulturális/oktatási/ városarculati fejlesztések

 • közterületi piknikező/bográcsozós terület
 • Street Art, 2.000.000 Ft-tól
 • városi vagy régiós tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése: 200.000 Ft-tól
 • városi imázsfilm készítése: kb. 1.000.000 Ft-tól

SZŰRÉS 2023. [szerkesztés alatt]

Csak az előzetes feltételenek megfelelő javaslatok kerülhetnek a szavazási szakaszba. A szűrést a Részvételi Tanács végzi.

A Részvételi Tanács tagjai:

 1. a polgármester, vagy az általa delegált személy
 2. a főépítész
 3. a városfejlesztési és városüzemeltetési igazgató
 4. a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft ügyvezetője
 5. a pénzügyi és költségvetési igazgató
 6. civil tag

A Részvételi Tanács a beérkezett javaslatokat értékeli, jogi és pénzügyi szempontok alapján. A Részvételi Tanácsnak jogában áll javaslatokat összevonni és – egyeztetve a javaslat benyújtóival – azokat módosítani. A Részvételi Tanács a szavazásra nem bocsátott, vagy összevont javaslat benyújtóját a döntéstől számított 30 napon belül értesíti, megjelölve abban az elutasítás, illetve az összevonás főbb indokait.

SZAVAZÁS 2023. [szerkesztés alatt]

A szűrésen átesett javaslatokról a lakosság dönt szavazással. A szavazás főbb szabályai, paraméterei:

 • Minden 16. életévét betöltött, gyöngyösi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár szavazhat.
 • Szavazni lehet online, itt, ezen a honlapon, vagy offline is, a kijelölt szavazópontokon.
 • Egy szavazó legfeljebb 3 javaslatot támogathat. Online szavazás során ezt több időpontban is megteheti, személyes szavazás esetén viszont egy alkalommal adható le a maximum három javaslatra vonatkozó szavazat.
 • A szavazási során köteles nyilatkozni arról, hogy 16. életévét betöltött gyöngyösi lakos, meg kell adnia az adóazonosító jelét és el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót. Ezek hiányában szavazata érvénytelen.

MEGVALÓSÍTÁS

A szavazatokat összesítjük, és ez alapján sorrendbe állítjuk. A legtöbb szavazatot szerzett javaslatokat valósítjuk meg, egészen addig, amíg ez a meghirdetett pénzügyi keretbe (8 millió forint) belefér. Ez azt is jelenti, hogy előre nem tudjuk megmondani, hogy hány javaslat valósulhat meg.

Fontos kitétel, hogy csak olyan javaslatok valósulhatnak meg, amelyekre a szavazás során legalább 100 szavazat érkezett.

A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS

A városi költségvetésről a https://gyongyos.hu/ oldalon külön menüpont is foglalkozik

Gyöngyös Városi Önkormányzat © 2023