A TE PÉNZED

Mi a részvételi költségvetés?

A részvételi költségvetés először a brazil Porto Alegre városában indult el, mára pedig a világ több ezer településén működő intézmény, melynek lényege, hogy az adott település költségvetésének egy adott részéről a lakosság közvetlenül dönthet.

Magyarországon az “első fecske” Kispest volt 2016-ban, majd 2019 után számos más önkormányzat vezette, vagy éppen vezeti be, ahogyan idén Gyöngyös Város Önkormányzata is – a 2019-es választási programnak megfelelően.

Miért lehet ez hasznos mindannyiunknak?

A városi költségvetésnek sokféle szempontnak, jogszabálynak kell megfelelnie, és ezen kereteken belül a képviselő-testület igyekszik a lakosság legnagyobb megelégedésre kidolgoznia azt. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy számos egyéb hasznos és megvalósítható ötlet is lehet, a részvételi költségvetés pedig pont ezeknek ad teret, és egyben lehetőséget nyújt arra, hogy mindezekről maga a lakosság dönthessen.

A projekt nem titkolt célja az is, hogy szeretnénk, ha a lakosság megismerné a költségvetési tervezés témakörét, az egyes beruházásokhoz szükséges erőforrások nagyságrendjét is. Hisszük, hogy a folyamatban való részvétel mindenképp erősítheti a helyi demokráciát és színesítheti a városi közéletet. Az önkormányzati költségvetési rendelet szerkezetével a https://gyongyos.hu/ oldalon több helyen is részletesen foglalkozunk

A Részvételi Költségvetés szakaszai

Javaslattétel

Javaslatot bárki beküldhet. Nincs semmilyen megkötés pl. életkorra, lakcímre vagy egyéb másra vonatkozóan. Egy fő több javaslatot is beküldhet papíralapon és online egyaránt. A javaslatok kapcsán szigorú megkötések nincsenek, de néhány tényezőre felhívjuk a figyelmet:

 • Az önkormányzat hatáskörébe tartozó javaslatokat várunk. Egy javaslat lehet bármilyen jó, nem tudjuk megvalósítani, ha nincs hozzá megfelelő jogkörünk.
 • 200 ezer és 2 millió forint közé eső javaslatokat várunk. Ennek oka, hogy szeretnénk, ha több javaslat is megvalósulhatna, viszont nem is szeretnénk túlzottan szétaprózni a keretet.
 • Olyan javaslatokat valósítunk meg, melyeknek a következő években számottevő fenntartási költsége nincs.
 • Fontos, hogy egy javaslat, illetve annak a megvalósulása ne egy-egy szűk csoport, hanem a városi közösség hasznára váljon.

A javaslatok kapcsán néhány gondolatébresztő ötlet:

 • Közösségi programok – mindenféle olyan kulturális, sport- és egyéb program, amely számot tarthat a lakosság érdeklődésére.
 • Környezetünk – minden olyan fejlesztés, amely a környezetünk állapotát javíthatja, legyen az akár környezetvédelemmel, a tisztasággal és a renddel kapcsolatos.
 • Városkép – minden olyan kisebb-nagyobb fejlesztés, mely a lakók kényelmét szolgálja.
 • Városarculat – minden olyan fejlesztés, amely Gyöngyös egészének presztízsét emeli.

Adunk néhány segítséget a beruházások költségeire vonatkozólag. Az alábbiak csak példák!

Infrastrukturális fejlesztések

 • járdaburkolat: kb. 12 e ft/m2-től
 • útburkolat: 8 e ft/m2-től
 • utcai pad: 40-70 e ft
 • utcai szemetes: 30-70 e ft
 • köztéri kút: 2-300 e ft
 • információs tábla: 30-50 e ft
 • faültetés: 30-60 e ft
 • fekvőrendőr (forgalomcsillapító küszöb): 400 e ft
 • okospad: 800 e ft

Kulturális/oktatási programok

 • koncert a Mátra Művelődési Központban: 1 millió forinttól
 • ismert színészeket felvonultató színházi előadás: 1,5 millió forinttól
 • gyermekszínházi előadás: 250.000 forinttól
 • TV-s személyiségek, írók, művészek előadóestjei: 500.000 forinttól
 • városi vagy régiós tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése: 200.000 forinttól

Városrendészeti fejlesztések

Egy átlagos térfigyelő kamera beszerzése és kihelyezési költsége: 400.000 Ft

Városarculati fejlesztések

 • honlap fejlesztés a városi intézmények számára: kb. 200.000 forinttól
 • városi imázsfilm készítése: kb. 100.000 forinttól
 • városkártya-rendszer: kb. 300.000 forinttól

Szűrés

A beérkezett javaslatokat pénzügyi és jogi vizsgálatnak vetjük alá. Azok a javaslatok, amelyek megvalósítása az önkormányzat jogkörébe tartozik, és amelyek megfelelnek a pénzügyi kritériumoknak, automatikusan bekerülnek a szavazási fázisba.
Azon javaslatok, melyek részben nem felelnek meg a jogi és/vagy a pénzügyi kritériumoknak, azokat – amennyiben lehetséges – az önkormányzat módosítja, és ezután kerülnek a szavazási fázisba.
Azon javaslatok, amelyek egyáltalán nem felelnek meg a jogi és/vagy a pénzügyi kritériumoknak, azok nem kerülnek a szavazási fázisba.
Azokat a javaslatokat, melyek megvalósítása nem az önkormányzat hatásköre, továbbítjuk a megfelelő szervekhez (pl. megyei vagy állami intézményekhez).
A szavazásra bocsátott javaslatokhoz a becsült költséget is feltüntetjük.

Szavazás

A szűrésen átesett javaslatokról a lakosság dönt szavazással. A szavazás főbb szabályai, paraméterei:
Mindenkinek 3 szavazata van, azaz szavazhat 1, 2, vagy 3 javaslatra.
A szavazás egyéb paramétereit később publikáljuk.

Megvalósítás

A szavazatokat összesítjük, és ez alapján sorrendbe állítjuk. A legtöbb szavazatot szerzett javaslatokat valósítjuk meg, egészen addig, amíg ez a meghirdetett pénzügyi keretbe (6 millió forint) belefér. Ez azt is jelenti, hogy előre nem tudjuk megmondani, hogy hány javaslat valósulhat meg.

Pilot

A 2021-es év egy pilot, vagyis kísérleti év, több szempontból is. Ebben az évben szeretnénk megismertetni a gyöngyösi lakosságot ezzel a módszerrel, és egyben kipróbálni, hogy a projekt mely elemei felelnek meg jobban vagy kevésbé a helyi adottságoknak. Az idei tapasztalatokat felhasználva szeretnénk a projektet a későbbi években is folytatni, akár az ideihez képest jelentősen nagyobb költségvetéssel is.

A városi költségvetés

A városi költségvetésről a https://gyongyos.hu/ oldalon külön menüpont is foglalkozik

Gyöngyös Városi Önkormányzat © 2022